موسسات کارآموزی آزاد
 امام علي عليه السلام : عقل هر كجا باشد، انس‏ گيرنده و الفت ‏پذير است.             (غررالحكم، ص 67)    

مستندات ارزيابي عملكرد كاركنان 95

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ 106

دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان قراردادي و پيماني جهت تمديد قرارداد

فرمت : pdf حجم :142.2549 KB

فرم طرح تکریم

فرمت : pdf حجم :83.32715 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان غير رسمي

فرمت : pdf حجم :255.9941 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان رسمي

فرمت : pdf حجم :246.2148 KB