موسسات کارآموزی آزاد
امام صادق عليه السلام : خداوند اِبا دارد از اين كه باطلى را حق معرفى نمايد، خداوند اِبا دارد از اين كه حق را در دل مؤمن، باطلى ترديدناپذير جلوه دهد، خداوند اِبا دارد از اين كه باطل را در دل كافر حق ستيز به صورت حقى ترديدناپذير جلوه دهد، اگر چنين نمى كرد، حق از باطل شناخته نمى شد.               محاسن، ج 1، ص 277
    

مستندات ارزيابي عملكرد كاركنان 95

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ 137

دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان قراردادي و پيماني جهت تمديد قرارداد

فرمت : pdf حجم :142.2549 KB

فرم طرح تکریم

فرمت : pdf حجم :83.32715 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان غير رسمي

فرمت : pdf حجم :255.9941 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان رسمي

فرمت : pdf حجم :246.2148 KB