موسسات کارآموزی آزاد

امام جعفر صادق (ع) : چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .       اصول كافي، ج 3، ص 137 - 138

    

مستندات ارزيابي عملكرد كاركنان 95

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ 45

دستورالعمل ارزيابي عملكرد كاركنان قراردادي و پيماني جهت تمديد قرارداد

فرمت : pdf حجم :142.2549 KB

فرم طرح تکریم

فرمت : pdf حجم :83.32715 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان غير رسمي

فرمت : pdf حجم :255.9941 KB

فرم ارزيابي عملكرد كارمندان رسمي

فرمت : pdf حجم :246.2148 KB