موسسات کارآموزی آزاد

امام جعفر صادق (ع) : چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل كوچكي انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .       اصول كافي، ج 3، ص 137 - 138

    

بيمه تكميلي كاركنان

۹ خرداد ۱۳۹۶ 64

مستندات قر ارداد بيمه تكميلي منعقده با شركت بيمه البرز و قرارداد منعقده بيمه شخص ثالث و بدنه با شركت بيمه آسيا

نمايندگي مراكز جهت تحويل اسناد پزشكي

فرمت : pdf حجم :109.2119 KB

مدارك لازم براي دريافت خسارت و معرفي نامه واحدهاي ستادي

فرمت : pdf حجم :121.6699 KB

مدارك لازم براي دريافت خسارت و معرفي نامه مراكز آموزشي

فرمت : pdf حجم :126.1875 KB

لیست مراکز درمانی

فرمت : pdf حجم :777.5908 KB

قراردادخودرو شركت بيمه آسيا سال 95-96

فرمت : pdf حجم :476.2471 KB

فرم درخواست پرداخت هزينه هاي درماني

فرمت : pdf حجم :117.5596 KB

قرارداد بيمه تكميلي كاركنان

فرمت : pdf حجم :1163.196 KB