موسسات کارآموزی آزاد
امام صادق عليه السلام : خداوند اِبا دارد از اين كه باطلى را حق معرفى نمايد، خداوند اِبا دارد از اين كه حق را در دل مؤمن، باطلى ترديدناپذير جلوه دهد، خداوند اِبا دارد از اين كه باطل را در دل كافر حق ستيز به صورت حقى ترديدناپذير جلوه دهد، اگر چنين نمى كرد، حق از باطل شناخته نمى شد.               محاسن، ج 1، ص 277
    

سخن رییس واحد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 229

يكي از هدف هاي اصلي هر سازمان جلب رضايت مشتريان و خدمت گيرندگان از طريق ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب است. در نظريه هاي نوين مديريت، توجه به اصل مشتري مداري و جلب رضايت متقاضيان خدمت به عنوان يكي از جهت گيريهاي اصلي تلقي مي شود. در نظام اداري و اجرايي نيز رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي يكي از شاخص هاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام كار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اصلاع رساني مناسب عواملي هستند كه موجب رضايت- مندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاه هاي دولتي مي شوند. به اميد نيل به مقصود و اهداف فوق :
مقام معظم رهبري مدظله العالي : (رقابت صحيح، مشروع و مقبول، رقابت در خدمت رساني به مردم است(