موسسات کارآموزی آزاد
 امام علي عليه السلام : عقل هر كجا باشد، انس‏ گيرنده و الفت ‏پذير است.             (غررالحكم، ص 67)    

سخن رییس واحد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 192

يكي از هدف هاي اصلي هر سازمان جلب رضايت مشتريان و خدمت گيرندگان از طريق ارائه خدمات با كيفيت و مطلوب است. در نظريه هاي نوين مديريت، توجه به اصل مشتري مداري و جلب رضايت متقاضيان خدمت به عنوان يكي از جهت گيريهاي اصلي تلقي مي شود. در نظام اداري و اجرايي نيز رضايت مردم از خدمات دستگاه هاي دولتي يكي از شاخص هاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام كار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اصلاع رساني مناسب عواملي هستند كه موجب رضايت- مندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاه هاي دولتي مي شوند. به اميد نيل به مقصود و اهداف فوق :
مقام معظم رهبري مدظله العالي : (رقابت صحيح، مشروع و مقبول، رقابت در خدمت رساني به مردم است(