موسسات کارآموزی آزاد
امام علي عليه السلام : دانش منافق در زبان او و دانش مومن در كردار اوست.                 غررالحكم، ص463
شهادت آيت الله دكتر مفتح 1358 ه.ش    

فرم خام قرارداد پرداخت تسهيلات

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ 55

100000000 قرارداد پرداخت تسهیلات جعاله - 17 درصد

فرمت : pdf حجم :294.3633 KB

150000000 قرارداد پرداخت تسهیلات جعاله - 17 درصد

فرمت : pdf حجم :287.8447 KB

50000000 قرارداد پرداخت تسهیلات جعاله - 10 درصد

فرمت : pdf حجم :286.5283 KB

50000000 قرارداد پرداخت تسهیلات جعاله - 17 درصد

فرمت : pdf حجم :291.0625 KB

30000000 قرارداد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه

فرمت : pdf حجم :279.0674 KB

20000000 قرارداد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه

فرمت : pdf حجم :285.4268 KB