مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    
کارگاه های آموزشی
در باره
آموزش
آزمون
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه