مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    

کارگاه جوشکاری پیش ثبت نام

در کارگاه جوشکاری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

جوشکاری سازه های فولادی SMAW

جوشکاری قطعات فولادی کم کربن با فرایند TIG و MAG

بازرسی جوش

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

در حال تکمیل

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

کارگاه  جوشکاری این مرکز فرآیند های مختلف جوشکاری و بازرسی جوش را  آموزش داده و امکانات کارگاهی آن در استان
سرآمد است