مرکز خاتم الانبیاء املش
آموزش های مهارتی  و تخصصی در حوزه های علمی و  صنعتی در سال " رونق تـولـید " متمرکز تر خواهد شد
    

کارگاه برق ساختمان و صنعتی پیش ثبت نام

در کارگاه برق ساختمان و صنعتی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق ساختمان

برق صنعتی

سیستم های امنیتی و اعلام حریق

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

در حال تکمیل

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

کارگاه برق ساختمان و صنعتی این مرکز بر اساس متد های جدید در صنعت برق اقدام به آموزش می نماید 
.و دوره های متنوع کوتاه مدتی را با امکانات عملی مدرن برگزار می نماید