مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 2799

آدرس : رشت ، فلکه گیل ، جاده تهران ، کیلومتر 7 ، روبروی حوزه علمیه امیرالمومنین
تلفن های تماس : 32663080 - 32662079 - 013
جهت ارتباط با بخش های اداری و کارگاه های مرکز می توانید از شماره های داخلی زیر استفاده کنید:

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری