مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 1182

آدرس : رشت ، فلکه گیل ، جاده تهران ، کیلومتر 7 ، روبروی حوزه علمیه امیرالمومنین
تلفن های تماس : 32663080 - 32662079 - 013
جهت ارتباط با بخش های اداری و کارگاه های مرکز می توانید از شماره های داخلی زیر استفاده کنید:

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری