مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

گالری تصاویر

تصویر مرکز شهید انصاری رشت

تصویر مرکز شهید انصاری رشت

۲۸مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰