مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مربیان مرکز شهید انصاری

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 938

معاون مرکز : مهندس جلال مزرعه دوست
  مربی کارگاه الکترونیک صنعتی : مهندس ایمان محمدپور
مربی کارگاه فرز 18 ماهه : مهندس محمدرضا شادمانی
مربی کارگاه تاسیسات حرارتی ، برودتی: مهندس علیرضا حامیان
مربی کارگاه تاسیسات مکانیکی : مهندس محمدرضا بخشنده
 مربی کارگاه فرز درجه 2 : مهندس حسن قلی زاده
   مربی کارگاه تراشکاری 18 ماهه : مهندس رضا بابایی
  مربی کارگاه فلزکاری : مهندس حسین ملایی
 مربی کارگاه CNC : مهندس علیرضا شیدلون
 مربی کارگاه تراشکاری درجه 2 : مهندس هومن رعدپیما
 مربی کارگاه PLC : مهندس کیوان فرجی سینا
 مربی کارگاه الکترونیک عمومی: مهندس غلامرضا پرسادی
 مربی کارگاه نقشه برداری : مهندس امیر حسن زیران
  مربی کارگاه جوشکاری : مهندس محمد نژاد ابراهیمی
 مربی کارگاه برق صنعتی : مهندس سید رضا بخشنده
  مربی کارگاه برق صنعتی : مهندس سید عظیم هاشمی