سامانه آزمون و ارزشیابی

اطلاعیه مهم

آزمونهای انلاین و هماهنگ (هماهنگ مرحله چهارم )بدلیل شرایط کرونایی در شهرهای با وضعیت قرمز تا اطلاع ثانوی لغو گردید

متقاضیان و آموزشگاهها  محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های  مراکز تابعه خود مراجعه نمایند

    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    
مرکز سنجش 9 دی رشت
تقویم برگزاری آزمون ها
دانلود