سامانه آزمون و ارزشیابی

سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان          1670

    آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    

تشکیلات

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 414

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

 

1. واحد مکانیزه : حوزه بندی آزمونهای آنلاین و پورتال ، چاپ پاسخنامه ها و آلبوم عکس و قرائت پاسخنامه ها

2. بانک سئوال : طراحی و ممیزی کلیه سئوالات و پروژه های عملی در راستای آزمونهای آنلاین و پورتال و چاپ و تکثیر سئوالات

3. صدور گواهینامه : کنترل و چاپ کلیه گواهینامه های الکترونیکی

4. کارشناسان : برنامه ریزی ، هماهنگی ، کنترل ، هدایت و پیگیری کلیه امورات آزمون