سامانه آزمون و ارزشیابی
ثبت نام هفتمین مرحله آزمون های صنعت ساختمان و تفاهم نامه بطورهمزمان در سراسر کشور از مورخ 96/9/28 لغایت 96/10/5  و بصورت غیر حضوری از طریق پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای انجام می پذیرد.     

سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان          1670

    اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال    آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    

اهداف و وظایف

۶ خرداد ۱۳۹۶ 74

وظایف سازمانی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

محورهای وظیفه ای اداره سنجش وارزشیابی مهارت
برنامه ریزی آزمونهای استان
پیش بینی وبرآورد برنامه واعتبارات آتی ذیربط
صدور گواهینامه های مهارتی
نظارت و همکاری در اجرای آزمون ها
نظارت وهمکاری در اجرائی نمودن تفاهمنامه های مربوطه
تهیه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مقام ما فوق