سامانه آزمون و ارزشیابی

طلاعیه مهم1

آزمونهای لغو شده ادواری در شهرهای رشت رودسر و لنگرود در حال انجام میباشد در رشت روز چهارشنبه 24 شهریور1400

اطلاعیه مهم2

آزمونهای لغو شده انلاین و هماهنگ بدلیل شرایط کرونایی در شهرهای با وضعیت قرمز  در حال انجام میباشد

کارت های ورود به جلسه صادر شده است

متقاضیان و آموزشگاهها  محترم جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های  مراکز تابعه خود مراجعه نمایند

    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    
مرکز سنجش 9 دی رشت
تقویم برگزاری آزمون ها
دانلود