مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

جلسه مشترک رئیس، معاون و کارشناس آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با دکتر بالایی

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ 96

سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

🔸 جلسه مشترک رئیس، معاون و کارشناس آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با دکتر بالایی مدیر ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان در مرکز شهید انصاری.

🔸محوریت جلسه:
برنامه ریزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ( Tmc ) برای ارتقای سطح مهارت دانشجویان با ارائه مشخصات اساتید دانشکده به مرکز جهت تعریف دوره در قالب مربیان بدون هزینه، تشریح در خصوص نحوی تعریف دوره های آموزشی در پرتال سازمان در قالب مشارکت نوع دوم و نوع سوم و موضوع درآمدزایی در این حوزه، بازدید دانشجویان دانشکده از ظرفیت های موجود در مرکز و تشویق آنان در بحث مهارت آموزی و همچنین معرفی دانشجویان جهت شرکت در بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی نخبگان مهارت، ایجاد شور و نشاط در جوانان و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی و معرفی رابط طرفین برای پیگیری امور محوله با ارایه نظرات و همچنین راهکارهای لازم بمنظور استفاده هر چه بهتر از فرصت بوجود آمده جهت ارتقای دانش و فناوری دانشجویان برگزار گردید.

🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

جلسه مشترک رئیس، معاون و کارشناس آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با دکتر بالایی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است