مرکز خاتم الانبیاء املش
شماره تلفن های مرکز : 01344522601-01344524850
    

کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 122

- مسئول آزمون و جانشین مرکز : حمید ربیعی زاد  01344531785
- مسئول آموزش و کارشناس مشاوره مرکز: محمدتقی تیماسی  01344531776   
-حسابدار: مریم تقوی
-انبار دار فنی : رحمت رهبر دلیر
-بازرس آموزشگاههای آزاد: زینب رضازاده
-کارشناس آزمون: فاطمه میکاییلی
-کارشناس آموزش: کبرا سیفعلی نژاد
-کارشناس اداری و پذیرش: حسین اسماعیلی

کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی