مرکز خاتم الانبیاء املش
        آیا میدانید کلیه آموزش های این مرکز رایگان می باشد  .       آیا می دانید هزینه صدرو گواهینامه 5000 تومان می باشد          شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    

کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 585

- مسئول آزمون و جانشین رئیس مرکز : حمید ربیعی زاد  01344531785
- مسئول آموزش و کارشناس مشاوره مرکز: محمدتقی تیماسی  01344531786   
-حسابدار: مریم تقوی
-انبار دار فنی : رحمت رهبر دلیر
-بازرس آموزشگاههای آزاد: زینب رضازاده
-کارشناس آزمون: فاطمه میکاییلی
-کارشناس آموزش: کبرا سیفعلی نژاد
-کارشناس اداری و پذیرش: حسین اسماعیلی     01344524850

کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی