مرکز خاتم الانبیاء املش
    شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    

سخن رییس مرکز

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 243

" مهارت آموزی و داشتن مهارت از ارکان اصلی پیشرفت و ترقی و بدنبال آن رفاه هرفرد محسوب می گردد"

                                                                                          "بسمه  تعالی"

معنی" مهارت "  در لغت نامه فارسی معین به معنی"  زیرکی ، رسایی در کار و استادی و زبردستی" می باشد بدون شک افراد موفق و شاخص هر اجتماعی در کار یا حرفه و یا فنی بخصوصی مهارت داشته و ورزیدگی و مهارت این افراد بوده که سبب ساز موفقیت آنها و جامعه آنان گردیده است کلیه ابنای بشر از ابتدای خلقت دائماً به دنبال فراگیری و یادگیری مهارت در هر زمینه ای بوده اند مانند مهارت راه رفتن ، سخن گفتن ، نوشتن و و  ارتباط با دیگران و  ... که جز  اولین مهارت  های  ضروری و  اصلی  هر  فرد  بوده است .
   بدنبال  آن هر قدر دامنه ی این آموختن ها  و مهارت آموزی ها فراتر رفته  آن فرد و جامعه کار آزموده  تر، موفق تر و مرفه تر بوده است . به طور مثال جوامع صنعتی و پیشرفته کنونی از افراد فرهیخته و مهندسان فراوانی که علم و فنون آنها اجتماع  را در هر زمینه ای پیش برده اند شکل گرفته است .
این مهم لزوم فراگیری مهارت ها و فنون را در هر زمینه ای برای ما را  در  هر مقطع  سنی   را  یاد آور ی می کند .

          مجید فرزام                                
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی

سخن رییس مرکز سخن رییس مرکز سخن رییس مرکز سخن رییس مرکز