مرکز خاتم الانبیاء املش
شماره تلفن های مرکز : 01344522601-01344524850
    
نمای روبروی ساختمان آموزش فنی و حرفه ای

نمای روبروی ساختمان آموزش فنی و حرفه ای

لیست آموزش های قابل ارایه در مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای

لیست آموزش های قابل ارایه در مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای

بازدید میدانی مدیران ستادی از اجرای آموزش در مرکز ثابت

بازدید میدانی مدیران ستادی از اجرای آموزش در مرکز ثابت

کار در صنعت اعزام مربی و کار اموز به محیط کار واقعی

کار در صنعت اعزام مربی و کار اموز به محیط کار واقعی

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

کارگاه های آموزشی
درباره