مرکز خاتم الانبیاء املش
    شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    
بازدید از بنگاه اقتصادی مجری طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

بازدید از بنگاه اقتصادی مجری طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

مهارت آموزی در محیط کار واقعی

مهارت آموزی در محیط کار واقعی

نمای  روبروی  ساختمان آموزش فنی و  حرفه ای

نمای روبروی ساختمان آموزش فنی و حرفه ای

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

کارگاه های آموزشی
درباره