مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه مکانیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه مکانیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :مکانیک خودرومشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
شهرام رحمتی
کارشناسی ارشد
شهرام رحمتی

تجهیزات موجود در کارگاه

موتور خودرو
یک عدد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه