مرکز خاتم الانبیاء املش
مرکز بین کارگاهی  شرکت ذوب آهن فولاد خزر رشت

مرکز بین کارگاهی شرکت ذوب آهن فولاد خزر رشت

مرکز بین کارگاهی  شرکت ایران پوپلین

مرکز بین کارگاهی شرکت ایران پوپلین

جلسه اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی

جلسه اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی

جلسه مشترک  با رئیس اداره کار شهرستان رشت

جلسه مشترک با رئیس اداره کار شهرستان رشت

 جلسه مشترک درخصوص راه اندازی مدیریت مهارت آموزی ومشاوره شغلی( TMC) با دانشگاه گیلان

جلسه مشترک درخصوص راه اندازی مدیریت مهارت آموزی ومشاوره شغلی( TMC) با دانشگاه گیلان

تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین

مسابقات ملی مهارت

مسابقات ملی مهارت

کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه