مرکز خاتم الانبیاء املش

ارتباط مستقیم با رئیس مرکز

۱۴ تیر ۱۳۹۶ 239

013-33690025:شماره تلفن مرکز شهید مطهری رشت 

013-33690552:شماره فکس  

آدرس : کیلومتر 12 جاده رشت - قزوین - جنب انبار برق