مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2


    

برگزاری دوره های طراحی روان و راه اندازی کسب و کار به روش LNSIE

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 91
برگزاری دوره های طراحی روان و راه اندازی کسب و کار به روش LNSIE

منبع : تابلو روان و Lnsie

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است