مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
  رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته
33758801-2


    

گالری تصاویر

آزمونهای عملی آموزشگاههای ازاد

آزمونهای عملی آموزشگاههای ازاد

۹مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۳
تصاویر کارگاهها

تصاویر کارگاهها

۲۹تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۵