سامانه آزمون و ارزشیابی

اطلاعیه مهم

آزمونهای هماهنگ (هماهنگ مرحله سوم و مرحله اول صنعت ساختمان و تفاهمنامه )27خرداد  ماه 1400 (بدلیل شرایط کرونایی و انتخابات )  به تاریخ 10تیر موکول شد

متقاضیان جهت دریافت کاروت ورود به جلسه از 7 تیر ماه 1400به پرتال مراجعه نمایند

    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR