سامانه آزمون و ارزشیابی
به اطلاع می رساند آزمونهای آنلاین در شهرهای با هشدار قرمز برگزار نمی گردد
و در سایر شهرها در حال حوزه بندی آزمونها می باشیم لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر
در خصوص آزمونهای لغو شده و معرفی به آزمونهای جدید، از پنج شنبه  از طریق پرتال و یا
با واحد آزمون مراکز تابعه ارتباط برقرار نمایید.
با تشکر
    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

ارتباط با واحد

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 633

شماره های تماس با اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

شماره های تماس با اداره سنجش و ارزشیابی مهارت  با پیش شماره 013

رئیس  اداره سنجش و ارزشیابی مهارت و امور اداری :     33603069و 33603068

کارشناسان اداره سنجش و ارزشیابی مهارت:     33603255- 33603376

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت    AZMOON@GILANTVTO.