سامانه آزمون و ارزشیابی
به اطلاع می رساند آزمونهای آنلاین در شهرهای با هشدار قرمز برگزار نمی گردد
و در سایر شهرها در حال حوزه بندی آزمونها می باشیم لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر
در خصوص آزمونهای لغو شده و معرفی به آزمونهای جدید، از پنج شنبه  از طریق پرتال و یا
با واحد آزمون مراکز تابعه ارتباط برقرار نمایید.
با تشکر
    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

تشکیلات

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 570

اداره ســنجش و ارزشــیابی مــهارت استان با هدف مدیریت برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت فنی و علمی متقاضیان گواهینامه های مهارتی از تشکیلات ذیل برخوردار می باشدک

 

1. واحد مکانیزه آزمون: انجام کلیه فرایندهای مربوط به پورتال سازمان شامل حوزه بندی آزمونهای آنلاین و هماهنگ تا صدور کارت ورود به جلسه، چاپ پاسخنامه ها و آلبوم عکس و قرائت پاسخنامه ها و اعلام نتایج

2. بانک سئوال: طراحی و ممیزی کلیه سئوالات و پروژه های عملی در راستای آزمونهای آنلاین و پورتال و چاپ و تکثیر سئوالات آزمون هماهنگ

3. صدور و تمدید گواهینامه: کنترل و انجام کلیه  فرایندهای گواهینامه های الکترونیکی

4.امور اداری و کارشناسی آزمون: برنامه ریزی، هماهنگی، کنترل، هدایت و پیگیری کلیه امورات آزمون کتبی و عملی

5. (مرکز سنجش مهارت 9 دی رشت) برگزاری آزمون آنلاین کارآموزان مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد شهرستان رشت

6.دبیرخانه آزمون : انجام امورات دبیرخانه اتوماسیون اداری
7. واحد حراست: انجام امورات حفاظت فیزیکی و الکترونیکی
تشکیلات تشکیلات