سامانه آزمون و ارزشیابی

اطلاعیه مهم

آزمونهای لغو شده فروردین و اردیبهشت  ماه سال1400 (بدلیل شرایط کرونایی )از تاریخ 26 اردیبهشت لغایت 5 خردادبرگزارخواهد شد

آزمون هماهنگ لغو شده مرحله اول سال 1400 همزمان با آزمون هماهنگ مرحله دوم در 30اردیبهشت برگزارخواهد شد

    
به اطلاع می رساند آزمونهای آنلاین در شهرهای با هشدار قرمز برگزار نمی گردد
و در سایر شهرها در حال حوزه بندی آزمونها می باشیم لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر
در خصوص آزمونهای لغو شده و معرفی به آزمونهای جدید، از پنج شنبه  از طریق پرتال و یا
با واحد آزمون مراکز تابعه ارتباط برقرار نمایید.
با تشکر
    

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان و مرکز سنجش مهارت 9 دی شت

شماره تماس 33603255-33603376-33603069

آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
   AZMOON@GILANTVTO.IR

    

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های الکترونیکی ادواری سال 1400

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ 19

جدول برنامه زمان بندی اجرای آزمون های الکترونیکی ادواری سال 1400
مرحله تخصیص رشته به حوزه ثبت نام متقاضیان حوزه بندی و تاریخ آزمون
ازتاریخ تا تاریخ ازتاریخ تا تاریخ با توجه به جدول زماننبدی استان ها انجام می گیرد
مرحله 1 1400/02/25 1400/02/26 1400/03/01 1400/06/01
مرحله 2 1400/07/28 1400/07/29 1400/08/01 1400/11/01