سامانه آزمون و ارزشیابی

به سایت اطلاع رسانی  اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان 

و مرکز سنجش مهارت 9 دی  خوش آمدید

    آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    
معرفی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
تقویم برگزاری آزمون ها
دانلود