مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت

نویسنده : ایمان محمدپور ۴ دی ۱۳۹۸ 396

آموزش طرح دوگانه در رشته مونتاژ کار تابلوهای برق در شرکت تولیدی تابلوهای فشارضعیف ومتوسط واقع در شهر صنعتی رشت
آموزش شاغلین بنگاه اقتصادی در رشته صنایع چوب طی انعقاد تفاهم نامه با صنف مربوطه،و آموزش به شاغلین در چهارکارگاه تولیدی در شهرستان رشت
صدور مجوز همکاری در محیط کار واقعی با صنوف مختلف شهرستان
آموزش های برق ساختمان،پکیج،تعمیر لوازم خانگی وجوشکار اسکلت فلزی در قالب مشارکت نوع سوم در خصوص معتادین بهبود یافته در کمپ های شهرستان رشت

بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت بخشی ازفعالیت های آموزشی مرکز شهید انصاری رشت

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است