مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

جلسه مشترک سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با آقای بصیر طریقت طلب

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ 28

یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

🔸 جلسه مشترک سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با آقای بصیر طریقت طلب مدیر داخلی مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ اداره بهزیستی شهرستان رشت.

🔸برنامه ریزی جهت تعامل بیشتر در برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر بازار کار جهت توانمند سازی بیماران بهبود یافته در حوزه های مهارتی و کمک به اشتغال مهارت آموختگان به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
- نیاز سنجی آموزشی در خصوص برگزاری آموزش های مهارتی توسط مرکز ماده ۱۶ اداره بهزیستی شهرستان رشت.
- برنامه ریزی جهت اجرای یک دوره برقکار ساختمان توسط مرکز شهید انصاری با مربیگری آقای علی رسول محمدی.
- برنامه ریزی جهت معرفی مربیان بدون هزینه از طرف اداره بهزیستی.
- معرفی رابط طرفین برای پیگیری امور محوله.

◻️ مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

جلسه مشترک سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با آقای بصیر طریقت طلب

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است