مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

برگزاری دوره جوشکاری SMAWE2 در قالب مشارکت نوع دوم برای شاغلین بنگاه اقتصادی

۲۱ شهریور ۱۴۰۱ 321

دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

⚙️ برگزاری دوره جوشکاری SMAWE2 در قالب مشارکت نوع دوم برای شاغلین بنگاه اقتصادی

🔸 نام مربی:
 مهندس رضا رفیعی نژاد

⚙️ نام بنگاه اقتصادی:
کارخانه پارس خزر

🔸 مرکز اجرا کننده دوره:
 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه شهید انصاری رشت

برگزاری دوره جوشکاری SMAWE2 در قالب مشارکت نوع دوم برای شاغلین بنگاه اقتصادی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است