مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

برگزاری جلسه کامبیزرحیمی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت با همکاران اداری مرکز.

۹ شهریور ۱۴۰۱ 79

چهارشنبه ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱

🔸 برگزاری جلسه کامبیزرحیمی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت با همکاران اداری مرکز.

🔹این نشست صمیمانه با همکاران واحدهای اداری، آموزش، آزمون و واحد انتظامات به جهت معارفه و بررسی راهکارهای لازم جهت پیشبرد اهداف آموزشی مرکز با ارایه نظرات و پیشنهادات همکاران مرکز برگزار گردید.

🔸مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

برگزاری جلسه کامبیزرحیمی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت با همکاران اداری مرکز.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است