مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

برگزاری آزمون تئوری مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته های طراحی مهندسی مکانیک و کارور CNC

۸ شهریور ۱۴۰۱ 80

یکشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱

🔸 برگزاری آزمون تئوری مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته های طراحی مهندسی مکانیک و کارور CNC.

🔸 مرکز برگزار کننده آزمون:
 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه شهید انصاری رشت.

 برگزاری آزمون تئوری مرحله شهرستانی بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته های طراحی مهندسی مکانیک و کارور CNC

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است