مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با خانم نژاد صفری مدیر شر‌کت آسانسور ونوس خزر

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ 36

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با خانم نژاد صفری مدیر شر‌کت آسانسور ونوس خزر در مرکز شهید انصاری

🔸محوریت جلسه:
 هماهنگی و تعامل بیشتر در خصوص برگزاری حرفه های فناوری های پیشرفته، راهبردی و نوین در حوزه دانش بنیان جهت ارتقای سطح مهارت شاغلین بنگاههای اقتصادی در قالب قرارداد ماده ۶۱، تعریف دوره های مهارتی و معرفی مهارت آموزان در محیط کار واقعی، اقدام مشترک و معرفی مهارت دیدگان جهت اشتغال با ارایه نظرات و همچنین راهکارهای لازم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

جلسه مشترک رئیس و معاون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری با خانم نژاد صفری مدیر شر‌کت آسانسور ونوس خزر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است