مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه،کارگاه برق صنعتی

۲۰ دی ۱۴۰۰ 36

# خبر
یکشنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰

🔸 اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه، با ترکیبی هدفمند و هوشمندانه از طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با مشارکت بنگاه اقتصادی و فرآیند کارآموزی در مراکز.

⚙️ نام کارگاه مرکز:
کارگاه برق صنعتی
 مربی کارگاه:
مهندس سید رضا بخشنده

⚙️ نام کارگاه بنگاه اقتصادی:
کارگاه نوران تابلوی گیلان
 مربی تجربی محیط کار :
مهندس رحیم رحیم زاده

🔸 مرکز اجرا کننده طرح:
 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه شهید انصاری رشت

اجرای طرح مهارت آموزی دوگانه،کارگاه برق صنعتی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است