مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

برگزاری جلسه رییس و معاون مرکز با صادق پور مسئول آموزش فولاد گیلان

۱۸ دی ۱۴۰۰ 26

#خبر
سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

🔸بازدید و برگزاری جلسه با حضور مهدی ضامنی رئیس مرکز به همراه جلال مزرعه دوست معاونت مرکز با صادق پور مدیر اداری و شکوهی مسئول آموزش مجتمع فولاد گیلان واقع در شهر صنعتی رشت.

🔸 محوریت جلسه:
برنامه ریزی، هماهنگی و تعامل بیشتر جهت برگزاری دوره های آموزشی در قالب مشارکت نوع سوم و انعقاد قرارداد ماده ۶۱ جهت ارتقای سطح مهارت شاغلین بنگاههای اقتصادی و معرفی مهارت دیدگان جهت اشتغال.

برگزاری جلسه رییس و معاون مرکز  با صادق پور مسئول آموزش فولاد گیلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است