مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

بازدید از کارخانه آرین تخته

۲۱ مهر ۱۴۰۰ 29

#خبر
 سه شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰
🔸 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

🔸بازدید و برگزاری جلسه با حضور مهدی ضامنی، محمد باقر قمی، ابراهیم سالاری، جلال مزرعه دوست به همراه مربیان مرکز شهید انصاری و شهید مطهری با مدیر آموزش و مدیران فنی کارخانه آرین تخته واقع در شهرک صنعتی سفید رود رشت.

🔸محوریت جلسه:
برنامه ریزی، هماهنگی و تعامل بیشترجهت برگزاری دوره های مهارت ویژه در قالب مشارکت نوع سوم و انعقاد قرارداد ماده ۶۱ جهت ارتقای سطح مهارت شاغلین بنگاههای اقتصادی و معرفی مهارت دیدگان جهت اشتغال.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است