مرکز خاتم الانبیاء املش
    شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    
مهارت آموزی در محیط کار واقعی

مهارت آموزی در محیط کار واقعی

آموزش تکنولوژی جوش به دانشجویان دانشگاه موج

آموزش تکنولوژی جوش به دانشجویان دانشگاه موج

نمای روبروی ساختمان آموزش فنی و حرفه ای

نمای روبروی ساختمان آموزش فنی و حرفه ای

بازدید میدانی مدیران ستادی از اجرای آموزش در مرکز ثابت

بازدید میدانی مدیران ستادی از اجرای آموزش در مرکز ثابت

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

آدرس: بندرانزلی - خیابان مطهری نرسیده به میدان کارآموزی( شهدای کریم بخش ) روبروی ساختمان اوج ( فروشگاه رفاه)

کارگاه های آموزشی
درباره