مرکز خاتم الانبیاء املش
امام خمینی (ره )
اگر یک حکومتی ، ارزشهایش ارزش های انسانی ، اخلاقی و اسلامی باشد و بخواهد خدمت به نوع خودش بکند و خودش را خدمت گزار بداند ، قهراً ملت با اوست و یک قدرت خارجی نمی تواند او را تحت تاثیر قرار بدهد .      برگزاری دوره های آموزشی جهت اوقات فراغت دانش آموزان و نوجوانان
این دوره هادر رشته های معرق کاری - برقکار ساختمان و خطاطی برگزار می گردد    مرکز شهید با هنررشت در راستای آموزش به جوانان و دانشجویان جویای مهارت  های فنی و حرفه ای دوره های آموزشی نقشه کشی ساختمان با اتوکد - برق ساختمان - تعمیر موتور های الکتریکی - درودگری - کابینت سازی - تاسیسات پکیج گازی و صنایع ساختمان را بصورت رایگان در کارگاه های مجهز آموزش می دهد    
بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

بازدید رئیس مرکز شهید با هنر از کارگاه های زندان لاکان

برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان و نوجوانان در مرکز شهید با هنر رشت
این دوره ها در رشته های معرق کاری – برقکار ساختمان و خوشنویسی با خط تحریری  برگزار می گردد

برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان و نوجوانان در مرکز شهید با هنر رشت این دوره ها در رشته های معرق کاری – برقکار ساختمان و خوشنویسی با خط تحریری برگزار می گردد

برگزاری کلاس های ایمنی برای استاد کاران صنعت ساختمان در کارگاه ساختمان مرکز شهید با هنر رشت

برگزاری کلاس های ایمنی برای استاد کاران صنعت ساختمان در کارگاه ساختمان مرکز شهید با هنر رشت

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مرکز شهید با هنر

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت و کوچصفهان از مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت از کارگاه های مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت از کارگاه های مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت از کارگاه های مرکز شهید با هنر رشت

بازدید مدارس رشت از کارگاه های مرکز شهید با هنر رشت

جلسه نمایندگان محترم شرکت بوتان با رئیس مرکز شهید با هنر رشت

جلسه نمایندگان محترم شرکت بوتان با رئیس مرکز شهید با هنر رشت

بازدید نماینده محترم مجلس از کارگاه آموزشی معرق و خط تحریری  طرح اوقات فراغت در جریان همایش روز ملی مهارت

بازدید نماینده محترم مجلس از کارگاه آموزشی معرق و خط تحریری طرح اوقات فراغت در جریان همایش روز ملی مهارت

کارگاه های آموزشی
درباره
خدمات الکترونیک