مرکز خاتم الانبیاء املش
مرکز شهید با هنر رشت ارائه دهنده آموزش های تخصصی در رشته های صنایع چوب -  نقشه کشی عمران و معماری - برق ساختمان و تاسیسات می باشد    

کارگاه کابینت سازی پیش ثبت نام

در کارگاه کابینت سازی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کابینت سازی درجه 2 و 1

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه