سامانه آزمون و ارزشیابی

سامانه تلفن گویای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان          1670

    آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    

حذف استانداردهای ICDL درجه 1 و 2

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 338

حذف استانداردهای ICDL درجه 1 و 2 و جایگزینی استاندارد کاربر ICDL به جای آن

بر اساس نامه مدیرکل محترم آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی ستاد سازمان و در راستای بازنگری و بروز رسانی استانداردهای آموزشی سازمان ، استانداردهای ICDL  درجه 1 و 2 حذف و به جای آنها استاندارد کاربر ICDL  در پورتال سازمان جایگزین خواهد شد.