سامانه آزمون و ارزشیابی
آدرس ایمیل اداره سنجش و ارزشیابی مهارت azmoon@gilantvto.ir    اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال    
معرفی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت
تقویم برگزاری آزمون ها
دانلود
لینک های مرتبط با آزمون