مرکز خاتم الانبیاء املش
مسابقه مهارت ویژه افراد دارای معلولیت

مسابقه مهارت ویژه افراد دارای معلولیت

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در رشته های مختلف آغاز شد 
متقاضیان در اسرع وقت بعلت محدود بودن ظرفیت ثبت نام اقدام نمایند

آغاز ثبت نام دوره های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در رشته های مختلف آغاز شد متقاضیان در اسرع وقت بعلت محدود بودن ظرفیت ثبت نام اقدام نمایند

روش ثبت نام دوره های رایگان فنی و حرفه ای

روش ثبت نام دوره های رایگان فنی و حرفه ای

کارگاه های آموزشی
درباره
آموزش
آزمون
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه