مرکز خاتم الانبیاء املش
کرونا را جدی بگیریم  و  با فاصله گذاری اجتماعی کرونا را شکست دهیم
    
شماره تلفن های تماس با مرکز44660750-44660798
    
کارگاه های آموزشی