مرکز امام خمینی (ره) رودسر

سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم

    شماره تماس 01342629841-01342629842    
دکتر مهرداد عظیمی ریاست سازمان

دکتر مهرداد عظیمی ریاست سازمان

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه