مرکز امام خمینی (ره) رودسر

ماه ربیع مبارک

 

    شماره تماس 01342629841-01342629842    
آقای دکتر غلا محسین  حسینی نیا
ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آقای دکتر غلا محسین حسینی نیا ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه