مرکز خاتم الانبیاء املش

سخن رئیس مرکز

۱۱ تیر ۱۳۹۶ 867


بسم الله الرحمن الرحیم


پذیرش در دانشکاه های کشورمتناسب با نیاز بازار کار و صنعت نبوده، بلکه بر اساس الگوی تقاضای اجتماعی است و در این راستا دانشجو جذب شده و به مرور زمان شکاف بین بخش صنعت و دانشگاه بیشتر می شود، وظیفه ی سازمان فنی و حرفه ای ارتباط هرچه بیشتر آموزش با صنعت می باشد