مرکز خاتم الانبیاء املش

برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان

۲ تیر ۱۴۰۱ 16
برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان
برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان

     برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان ،این جلسه با حضورمعصومه نوبخت سرپرست معاونت امور مشارکت های مردمی  واشتغال اداره کل بهزیستی استان گیلان و ریاست محترم اداره آموزش و پژوهش، کارشناسان اداره آموزش اداره کل و روسای محترم مراکز شهید مطهری، کشاورزی و خواهران رشت در تاریخ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱در محل اداره کل بهزیستی استان گیلان برگزار گردید.
محورهای مورد بحث در این جلسه شامل افزایش تعامل و همکاری در کلیه شهرستان ها در سال جاری،تخفیف شهریه آموزشی توسط آموزشگاههای آزاد،انجام نیازسنجی آموزشی با توجه به شرایط جسمی مددجویان، تمدید تفاهمنامه همکاری آموزشی در سال جدید و برخی نکات  دیگر آموزشی بود.

برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان برگزاری جلسه آموزشی در راستای اجرای تفاهمنامه آموزشی با اداره کل بهزیستی استان گیلان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است