مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

کارگاه کارگاه روبوتیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه روبوتیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

آقای ندافیان :
مبانی روبو تیک
طراح سیستم های برقی - الکترونیکی - موبایل رباتها

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مجتبی ندافیان
کارشناسی ارشد
مجتبی  ندافیان

تجهیزات موجود در کارگاه

رایانه 6 عدد
مانیتور 6 عدد
لپ تاپ 3 عدد
تلویزیون یک عدد
اسیلوسکوپ 2 عدد
منبع تغذیه 4 عدد
فانکشن ژنراتور یک عدد
میز آزمایشگاهی 3 عدد
 

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

روبوتیک