مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

کارگاه کارگاه گرافیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه گرافیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

آقای شاهرخ زاده :
عکاسی تورهای گردشگری
طراح تصاویر تبلیغاتی
طراح بیلبورد
چهره پردازی و گرافیک با نرم افزار
کاربر گرافیک رایانه ای باAdobe illustrator
طراحی اولیه

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
حسین شاهرخ زاده
کارشناسی
حسین  شاهرخ زاده

تجهیزات موجود در کارگاه

10 عدد رایانه
یک عدد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

گرافیک رایانه