مرکز مهارتهای پیشرفته رشت

کارگاه بهداشت و ایمنی -HSE پیش ثبت نام

در کارگاه بهداشت و ایمنی -HSE استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

خانم اکباتانی نژاد :
انجام عملیات کمک های اولیه
افسرHSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)
طراح و عیب یاب منابع تغذیه
رعایت الزامات سلامت ، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنعت ساختمان- رعایت الزامات سلامت ، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق - بازرس ایمنی ساختمان

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
شبنم اکباتانی نژاد
کارشناسی ارشد
شبنم اکباتانی نژاد

تجهیزات موجود در کارگاه

 

 

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه